knittID
Wat kan jouw trui over je zeggen?
In deze collectie breng ik de traditie van de Nederlandse visserstrui, het integreren van persoonsgegevens, terug naar de moderne tijd.
Van XTC pillen tot parachutes, door het gebruik van herkenbare symbolen, voeg ik een intieme dimensie toe aan de trui.
Symbolen die gaan over persoonlijke smaak of interesses, informatie die de identiteit van de drager onthult.
Het is een manier om individualiteit te uiten te midden van de toenemende globalisering en massaconsumptie.
Culturen verliezen hun tradities; authenticiteit is steeds moeilijker te vinden. Iedereen is anders, waarom zouden we dat niet laten zien?

knittID
What can your sweater say about you?
In this collection I bring the Dutch tradition of incorporating personal details in fishermen’s knits into the modern age
From ecstasy pills to parachutes, through the use of recognizable symbols, I add an intimate dimension to the sweater.
Symbols about personal taste or interests, information that reveals the identity of the wearer.
It is a way to express the midst of increasing globalization and mass individuality.
Cultures lose their traditions, authenticity is becoming harder to find. Everyone is different, why keep that under wraps?